วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.องค์การสะพานปลา ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ประชุมเร่งรัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อสป. รวม ๑๑ โมดูล โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้งานระบบของทุกฝ่ายเข้ารับฟังความคืบหน้าและปัญหาในการพัฒนาและใช้งานระบบซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการใช้งานแล้วกว่า ๙๐ % ในการนี้ ผออ.ได้กำหนดให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคนิคในการใช้งานระบบทั้ง ๑๑ โมดูลผ่านทาง VTR ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com