วันที่ 16 มิถุนายน  2560  พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ประธานคณะทำงานด้านกฏหมายของ อสป.จัดให้มีการประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือภูเก็ตจากตัวแทนของ บ.วิจิตรอุตสาหกรรม จก. และบ.ซุเปอร์เช็ง จก. เวลา 11.00 และ 13.00 น.ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ทั้งสองบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ในข้อเสนอโครงการ (Term of References, TOR) เนื่องจาก บ.วิจิตร อุตสาหกรรม จก. พบปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ดินที่มีรูปผังไม่ตรงกับ TOR ส่วน บ.ซุปเปอร์เช็ง จก.ต้องปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากแบบเดิมที่อสป.ให้ความเห็นชอบไปแล้วอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ขวางทางน้ำ) ที่ประชุมจึงมีมติให้ทั้งสองบริษัทเร่งรัดจัดทำแผนธุรกิจและแก้ไขแบบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเสนอกลับมายังอสป. เพื่อพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com