เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2560  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุม เรื่อง การพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ ในระยะตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งศปมผ. จะเป็นผู้โอนงบประมาณในการดำเนินการ  โดยมี รผอ.สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ที่ปรึกษา อสป. ผฝ.สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  หน.ศูนย์ปฎิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  เจ้าหน้าที่การให้บริการขนถ่ายและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำผ่านท่าจากกรมประมง เข้าร่วมการประชุมในการนี้บูรณาการแผนปฎิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

ทั้งนี้ การติดตามระยะดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนถ่ายและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำผ่านท่าของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานระยะดังกล่าวทั้งระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com