วันที่ 8  มิถุนายน  2560  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2560 เพื่องเร่งรัดติดตามงานสำคัญตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลาโดยมีรองผู้อำนวยการด้านบริหาร  ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง   ด้านธุรกิจ และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  โดยผู้อำนวยการได้เร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง แผนแม่บทองค์การสะพานปลา (2560-2579) รวมทั้ง เร่งรัดสัญญาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักกฎหมาย

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับระบบการจัดซื้อ    จัดจ้างในองค์กรจะต้องมีความโปร่งใส  พร้อมทั้งเร่งรัดตั้งกล้อง  CCTV อีกด้วย

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com