เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๒๐ ได้เสด็จวัดยานนาวาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัตนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  โดยมีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  พร้อมด้วยพระภิษุสามเณร  อุบาสกอุบาสิกา  คณะลูกศิษย์  ราชการและประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าว  ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓  วัดยานนาวา  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com