เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา สำนักงานส่งเสริมการประมง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้าประมงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD Application) ให้กับ ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 56 คน ในกาลนี้ ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “บทบาทองค์การสะพานปลาสู่ยุค 4.0” ร่วมกับ นายมงคล สุขเจริญคณา  นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง นายประมวล รักษ์ใจ อดีตรองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ MCPD ช่วยแก้ปัญหา IUU Fishing ขอประเทศอย่างไร?”  อีกทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ พรก.การทำประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งผลกระทบกับใคร ร่วมกับ นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัด พร้อมสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด หัวหน้าฝ่ายตรวจคุ้มครองแรงงาน ในหัวข้อ มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้าประมง คืออะไร? ตาม พรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บรรยายในหัวข้อ “องค์การสะพานปลา มีสินเชื่อด้านการประมงอะไรและจะเข้าถึงได้อย่างไร ” และนายปราชญ์ ก้อนเพชรรักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ให้ความรู้วิธีและเทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD Application) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ณ ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com