วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามยุทธศาสตร์ อสป. ๔.๐  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com