วันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐   นายชวลิต  ชูขจร  ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงระนอง และร่วมประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา       นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง ให้การต้อนรับ  ในการนี้ประธาน คกอ. และคณะกรรมการได้มอบนโยบายให้ท่าเทียบเรือประมงระนองเร่งจัดทำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงอย่างเป็นระบบต่อไป 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com