วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการด้านบริหาร นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

9

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com