เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๐  นายชิงชัย  สถิรยากร  รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ประธานชุมนุมสหกรณ์การประมงแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร  เข้าพบหารือ  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และ ดร.จุมพล สงวนสิน  ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมีประเด็นการหารือถึงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลาและชุมนุมสหกรณ์การประมงแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การประมงแห่งประเทศไทย  โดยเฉพาะในเรื่องการตลาดสัตว์น้ำ  ทั้งสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำแปรรูป  ตลอดจนการขนส่งสัตว์น้ำไปยังตลาดเป้าหมาย  ทั้งนี้เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์การประมงแห่งประเทศไทย เห็นว่า องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงาน ด้านการตลาดสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย  ซึ่งจะสามารถช่วยให้การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การประมงแห่งประเทศไทยประสบผลสำเร็จได้ในอนาคต

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com