วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและผู้บริหารระดับสูงรดน้ำขอพร นายชวลิต ประธานกรรมการอค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com