วันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การสะพานปลาประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีนายชวลิต ชูขจร  ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาประธานในที่ประชุม   พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การสะพานปลาเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com