จากการเปิดเผยของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร)  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๐  ทำให้ทราบว่า ขณะนี้องค์การสะพานปลาได้เร่งปรับปรุงสุขอนามัย   ในโรงคุมขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ โรงประมูล และแพปลาในบริเวณสะพานปลากรุงเทพและท่าเทียบเรือประมงทั้ง ๑๘ แห่ง  ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนด ได้แก่ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ (Zoning) การจำกัดขยะและกลิ่นเหม็น การขนถ่าย  คัดแยกสัตว์น้ำบนภาชนะ หรือโต๊ะคัดแยก โดยไม่อนุญาตให้มีการเทกองกับพื้นอีกต่อไป รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการพื้นที่

 นอกจากนี้ องค์การสะพานปลายังได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริการของสะพานปลาท่าเทียบเรือแต่ละแห่ง และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและยกระดับมาตราฐานสุขอนามัย และให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com