วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conferences) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การสะพานปลาสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐  โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานและซอฟแวร์ที่จำเป็น ทั้งนี้ การทดสอบและติดตั้งระบบประชุมทางไกลในพื้นที่ส่วนกลางและท่าเทียบเรือประมง   มีกำหนดแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ภายในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com