เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร  ฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   ทั้งนี้ อสป. ได้นำผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปไปร่วมออกร้าน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๖ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน  ๒๕๖๐   ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

 

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com