เมื่อวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  พล.ร.อ.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บขยะในคลองท่าจีน โครงการรักษ์คลองท่าจีน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สะพานปลา เพื่อแก้ไขปัญหาของคลองท่าจีนให้เป็นที่สัญจรของเรือหลากหลายประเภทของผู้ประกอบการ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ โดยมีผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  นายภูดิท รักษาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  หัวหน้าส่วนราชการ   หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการร่วมกันเก็บขยะในลำคลองท่าจีน  ตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต แพปลาเอกชน จนถึงสะพานข้ามคลองท่าจีน  ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร   ณ  สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com