วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาขานรับนโยบาย Digital Thailand ก้าวสู่อสป. ๔.๐ นำระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานแบบ Realtime โดยผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา     ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของอสป. ให้ทุกฝ่ายดำเนินการติดตามระบบอย่างใหกล้ชิด  เพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วต่อไป  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com