วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  องค์การสะพานปลาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com