วันจันทร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูรผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารและกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เพื่อจัดทำแผนแม่บท  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com