เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร (ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา) เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือประมงแสมสาร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการติดตามระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำของประเทศไทยและได้นำเสนอการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำด้วยโปรแกรม FMO e - MCPD Application ขององค์การสะพานปลา ซึ่งคณะผู้นำเข้าสัตว์น้ำจากสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดการดำเนินงาน FMO e - MCPD Application  ในการบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำผ่านท่าของสะพานปล าและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่องค์การสะพานปลาดำเนินการอยู่

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com