เมื่อเสาร์วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมกิจการสะพานปลาสมุทรสาคร  ดูวิถีการทำเรือประมง ความเป็นอยู่ เครื่องมือทำการประมง และการทำงานบนเรือขนาดต่างๆ รวมทั้ง สวัสดิการของแรงงานประมง ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ (PIPO) ของจังหวัดสมุทรสาคร  และประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค เครื่องมือทำการประมง สภาพการทำงานและการสวัสดิการบนเรือประมง  โดยมีผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร (ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา) และเจ้าหน้าที่สะพานปลาสมุทรสครให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com