เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงการคลังได้จัดประชุมหารือกรณีการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 

โดยมี นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ดร.อดิศร พร้อมเทพ ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ กรรมการ

องค์การสะพานปลา  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา  หน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย

คุณชุติมา ศรีปราชก์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กทม.  เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์  ผู้แทน  สคร.

โดยที่ประชุมมีมติให้องค์การสะพานปลาจัดทำรายละเอียดการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  เหตุผลในการไม่ย้ายสะพานปลากรุงเทพ ไปที่สะพานปลาสมุทรปราการ  และการพัฒนาสะพานปลาสมุทรปราการ  

เสนอกรมธนารักษ์  ภายในเดือนเมษายน 2560  และการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภาพรวม เสนอกรมธนารักษ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

เพื่อกระทรวงการคลังจะได้รวบรวมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

 

1

2

3

4

5

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com