เมื่อวันอังคารที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   องค์การสะพานปลาประชุมหารือคณะกรรมการบริหารข้อมูลร่าง อสป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  พร้อมคณะกรรมการ  และผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  กรุงเทพฯ  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com