สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ  “งานโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐”  โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมหน่วยงานข้าราชการ  เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com