เมื่อวันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.   องค์การสะพานปลาการประชุมผู้บริหาร เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มอบหมายแก่ อสป. โดยมีผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา 

 

793344

793345

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com