เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมคณะผู้บริหาร  มอบของที่ระลึกแก่นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญชื่อ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิต  ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๙   ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com