วันที่ 17 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว คณะกรรมการอสป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร อสป. ประชุมร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สาธิตโปรแกรม A2S ให้คณะกรรมการฯ เพื่อทราบเนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน A2S คือ ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit support system : A2S ) เป็นระบบที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์พัฒนาขึ้น     เพื่อช่วยกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ถึงการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้การปฏิบัติตรวจสอบมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ อีกทั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com