วันที่ 11 ตุลาคม  2561  เวลา 14.00 น. ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   เป็นประธานการประชุมพนักงานใหม่ของ อสป. ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสป.  โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใหม่ได้รับรู้และทำความเข้าใจในการบริหารงาน บริหารคนในยุคดิจิทัลของไทยแลนด์ 4.0 และทบทวนบทบาทหน้าที่  รวมถึงภาพรวมของหน่วยงาน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขั้นตอนการทำงาน  การรับนโยบายจากผู้บริหาร  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  และการทำงานเพื่อความมุ่งมั่นต่อองค์กร  ซึ่งมีพนักงานส่วนกลางและพนักงานสำนักงานมะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมจำนวน 20 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com