วันที่ 6 ตุลาคม  2561  ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะฯ และผู้บริหาร อสป.ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจในพท.ทร.ประมงสตูล โดยเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการดังนี้  1. จัดทำข้อเสนอโครงการ " ตลาดแพหลวงประชารัฐ อสป.สตูล " 2.  ประสานงานผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการเพื่อสำรวจความต้องการและเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  3. เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่จัดตลาด ลานจอดรถไฟฟ้า ประปา  4. นำข้อเสนอโครงการเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสตูล  ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวมีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนมกราคม  2562

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com