header

history

สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

สิ่งอำนวยความสะดวก

-   ท่าเทียบเรือประมงยาว 144 เมตร  ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป

-   โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 2,385 ตารางเมตร

-   ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 439 ตารางเมตร     

-   อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 33 คูหา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com