header

history

                     สะพานปลาสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินขององค์การสะพานปลาเนื้อที่ 84 ไร่   เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525   โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ไปทำการประมงทั้งในบริเวณอ่าวไทย และในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านนำสัตว์น้ำเข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านสะพานปลา   ในปี 2545   รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจฝ่านทางกรมประมงในวงเงิน 149 ล้านบาทเพื่อดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงท่าเทียบเรือประมง อาคารโรงประมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการขยายท่าเทียบเรือประมงจากเดิมความยาว 177 เมตรเป็น 277 เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com