P7041236 640x44711

ราคาสัตว์น้ำ

June 2016
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Prev Next

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ...

Hits:7

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ  ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD ณ สำนักงานส...

Hits:6

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครว

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ”

เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร   เข้าร่วมประชุมสัม...

Hits:23

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ๒๕๕๙  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย โดย ผศ.ม...

Hits:31

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”  โดยนายอภิชาติ มาตรักษา รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1,2

เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙   พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”   โดยนายอภิชาติ  มาตรัก...

Hits:41

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (M

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยฯ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง  องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  เมื่อวัน...

Hits:72

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559   ณ สำนักพัฒนาและถ...

Hits:39

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน

   เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมค...

Hits:63

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอ

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอพร แด่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และนางวิภา  อัครวรฑิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ &nbs...

Hits:98

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประ

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แล...

Hits:92

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเ

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๔-๕  เมษายน  ๒๕๕๙  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และร่วมประชุมกับสำนักงา...

Hits:69

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(MCPD)

31 มี.ค. 2559 องค์การสะพานปลา จัดงาน"ตลาดจตุจักรสะพานปลา" โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี และ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรา...

Hits:99

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559  องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"  โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ทั้งนี้  ผศ.มานพ กาญจนบุรา...

Hits:99

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   และ ดร. ภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รอง...

Hits:129

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙       ทั้งนี้ ...

Hits:102

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบั...

Hits:109

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขล

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา "จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน"  ทั้งนี้ ผศ.มา...

Hits:119

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไข

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องมารวยเพชร ชั้น ๑ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์  องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย  และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ...

Hits:110

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพ

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ประชุมร่วมกับทีมงาน ธกส.

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ประชุมร่วมกับทีมงาน ธกส. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให...

Hits:122

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจ

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๘-๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   โดยมีหัวหน้าสำนักงาน...

Hits:141

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพว

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์...

Hits:151

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบร

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ ๖๓

เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙   องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา  ครบรอบปีที่ ๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  มีพิธีสักการะสิ่งศักด...

Hits:172

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเร

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน     โดยมีพลเรือเอก เริงฤ...

Hits:156

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ

การจัดอบรมโครงการ

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพรรณทิพย์ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จังหวัดสมุทรสาคร การอบรมฯ เวลา 9.00 น. ท่านรองภูมิจิตร์ฯ เป็นผู้ก...

Hits:156

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
พลิก " สะพานปลา"
สู่ศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำ
future  ppp 30june58 1
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2  

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan